Zarząd Koła

Zarząd Koła

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim na lata 2019 - 2023

  • Przewodnicząca – Beata Piech
  • Wiceprzewodnicząca – Jolanta Niedźwiedzka
  • Skarbnik – Jolanta Miller
  • Sekretarz – Agnieszka Kawka
  • Członek – Anna Przykaza
  • Członek – Elżbieta Adamek
  • Członek – Krystyna Wojtowicz

Komisja Rewizyjna Koła

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

  • Przewodnicząca – Irmina Beńko
  • Sekretarz – Maria Garbacz
  • Członek – Anna Pawełczuk
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin