Struktura Koła

Działaniami Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim kieruje Zarząd Koła.

W Stowarzyszeniu funkcjonuje 7 integralnych placówek, dzięki którym możliwe jest systemowe wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie ich życia:

  1.  Placówki, w których prowadzona jest terapia, edukacja, rehabilitacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną:
     a.  Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Dobry start" - dyrektor mgr Agnieszka Brzozowska                                                                                                                            b.  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – dyrektor mgr Jolanta Niedźwiedzka
W strukturze OREW funkcjonują również:
• Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
        • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

2.  Placówki zajmujące się wsparciem w przygotowaniu do pracy adolescentów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
   a.  Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – dyrektor mgr Grzegorz Morlewski 

      3.  Placówki prowadzące aktywizację społeczno - zawodową, rehabilitację oraz integrację społeczną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
          a. Warsztat Terapii Zajęciowej – kierownik mgr Wiesław Góra
          b.  Ośrodek Wsparcia – kierownik mgr Joanna Przednowek
          c.  Dom Pomocy Społecznej - dyrektor mgr Senastian Kułaj

      4.  Placówki oferujące zatrudnienie oraz rehabilitację społeczno – zawodową dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
         a.  Zakład Aktywności Zawodowej – kierownik mgr Małgorzata Kaszuba
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin