Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703
Przetargi - zamówienia publiczne -
zapytania ofertowe

01.03.2018r. Informacja z otwarcia ofert

  1. Nazwa postępowania:

Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

  1. Kwota na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 9.401.990,48 zł brutto.

  1. Informacja o złożonych ofertach:

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 01.03.2018 r.          do godz. 10:00 w postępowaniu została złożona jedna oferta


 

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin