Przetargi - zamówienia publiczne -
zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia, znak 338/PSONI/2019 w postepowaniu na: "Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji, hydromasażu i integracji sensorycznej w ramach wyposażenia LCWA w Tomaszowie Lub.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia, znak 338/PSONI/2019 w postepowaniu na : "Zakup i dostawa sprzętu do 
rehabilitacji, hydromasażu i integracji sensorycznej w ramach wyposażenia Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie 
Lubelskim"
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin