Nasze cele

Image
Nasza misja to:
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób niepełnosprawnych intelektualnie, wspieranieich rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia, wychowania i wspólnego życia z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną oraz przekształcać własne doswiadczenia w gotowość niesienia pomocy innym.
Naszym celem jest:
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Art. 4. Statutu

W działaniach naszego Koła duży nacisk kładziemy na integrację.

Współpracując ze społecznością lokalną, kreujemy właściwy wizerunek Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki podejmowanym inicjatywom zmieniamy funkcjonujące w środowisku stereotypy, przypisujące im niezdolność do twórczej aktywności i podjęcia pracy, czy też konieczność pozostawania pod ustawiczną opieką osób trzecich. To właśnie z tego powodu utworzyliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej, będący miejscem powstawania wspaniałych prac plastycznych - vide WERNISAŻ, czy też Zakład Aktywności Zawodowej, w którym Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie każdego dnia udowadniają swoją wartość jako doskonali pracownicy.
Droga do pokonania:
- od biernej wegetacji do aktywnego życia wśród ludzi,

- od bezradnej medycyny i czystej opieki do wczesnej rehabilitacji, wielodyscyplinarnego wspierania, rozwoju edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, udziału w kulturze,

- od zniewolenia opieką do zaradności, samodzielności i samostanowienia z zapewnionym wsparciem,

- od pomijania problemów rodziny do uznawania jej kluczowej roli, wspierania i pomocy,

- od koncentracji na deficytach do promowania mocnych stron,

- od izolacji do włączania w normalnym życiu,

- od zgody na rezygnację z realizacji praw człowieka do walki z dyskryminacją i tworzenia warunków korzystania z praw człowieka bez żadnych wyjątków,

- od grupowej organizacji życia ze zminimalizowanym oczekiwaniem rozwoju do indywidualnych szans, stałego wyszukiwania coraz to nowych pól rozwoju, zwłaszcza społecznego.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin