Warsztat Terapii Zajęciowej

wtz.jpg
Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) jest placówką dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zawartym wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Podstawowym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna i przygotowanie do pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy.

Aktualnie prowadzimy 9 pracowni terapeutycznych: plastyczną, artystyczno- teatralną, dwie pracownie rękodzieła, informatyczno - poligraficzną, stolarską, gospodarstwa domowego, krawiecką.Kadra Warsztatu to: instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka i pracownicy administracji.W działaniach z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dążymy do integracji uczestników z lokalnym i szerszym środowiskiem. Osoby objęte naszym działaniem biorą udział w różnych formach aktywności (praca na rzecz innych, występy sceniczne, konkursy, zawody sportowe i itp.), pozwalających na aktywne życie w społeczności.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin