Inne formy działalności

pozostale_formy_dzialalnosci.jpg
Naszym priorytetem jest stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wiele z nich przejawia wspaniałe talenty, które staramy się pielęgnować z najwyższą troską i tworzyć przestrzenie dla ich wzrostu i pogłębiania.  Dbamy również o to, aby w możliwie najpełniejszy sposób integrować osoby z niepełnosprawnością intelektualną z rówieśnikami oraz lokalną społecznością.

W tym celu prowadzimy i organizujemy m.in.:
  • Integracyjny Zespół Artystyczny ?Przyjaciele?,
  • Platformę Self ? Adwokatów,
  • Koło Fotograficzne ?Świetlne kadry? FOTOGRAFIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ,
  • konferencje i szkolenia,
  • wycieczki krajoznawczo ? turystyczne,
  • rajdy i pielgrzymki,
  • obchody Dnia Godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
  • integracyjne spotkania wigilijne, pikniki, festyny, kuligi,
  • warsztaty integracyjne.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin