Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Metody terapii

Alternatywne metody komunikacji (AAC)
Alternatywne metody komunikacji (AAC) wspomagają i/lub zastępują mowę osobom niemogącym się nią posługiwać w sposób tradycyjny. W OREW wykorzystujemy w tym celu fonogesty, gesty naturalne i przedmioty rzeczywiste oraz systemy obrazkowe, bazujące na:
? symbolach PCS,
? symbolach z programu ?MÓWIK?
? PICTOGRAMACH
? programie MAKATON.

Nasi wychowankowie, posługujący się AAC korzystają również ze sprzętu wysokiej i niskiej technologii:
? tworzymy dla nich indywidualne książki do komunikacji,
? korzystają z komunikatorów typu Go Talk, Talar, iTalk,
? wykorzystują tablety ze specjalistycznym oprogramowaniem AAC.

Stosujemy następujące techniki posługiwania się AAC:
? etykietowanie miejsc i przedmiotów,
? tablice wyboru,
? plany dnia,
? tablice czasu i pogody,
? tablice tematyczne,
? tablice z sekwencjami czynności,
? tablice obecności,
? indywidualne paszporty.

Sposób komunikacji alternatywnej jest dobierany indywidualnie dla każdego dziecka, a poprzedza go szczegółowa diagnoza możliwości komunikacyjnych.
Animaloterapia ? terapia z udziałem zwierząt
Metoda Dyna ? Lingua M.S.
Hydroterapia
Programy aktywności - świadomości ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill
Terapia wspomagana komputerowo
Metoda malowania dziesięcioma palcami
Metoda Dobrego Startu (MDS) prof. Marty Bogdanowicz
Metoda ruchu rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne
Integracja sensoryczna (SI)
Snoezelen
Metoda Felicji Affolter
Stymulacja polisensoryczna wg pór roku
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin