Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Działalność

dzialalnosc.jpg
Działalność placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie koncentruje się wokół:

  • organizowania i realizowania programów dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii i edukacji oraz przygotowania do ich optymalnego poziomu funkcjonowania w życiu dorosłym;
  • wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w dążeniu do samodzielności oraz włączanie ich w życie społeczne i kulturalne;
  • przygotowania osób z niepełnosprawnością intelektualną do zatrudnienia;
  • organizowania transportu na zajęcia do placówek i po zajęciach do domu;
  • organizowania pomocy i wsparcia dla rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • minimalizowania zjawiska izolacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin