Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy


Zadanie publiczne "Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy" prowadzone od 04.07.2017r. do 20.12.2017r.  dla Integracyjnego Zespołu Artystycznego "Przyjaciele" oraz self-adwokatów zostało podsumowane i zakończone uroczystym spotkaniem w grupach warsztatowych. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i prowadzone były przez terapeutki z WTZ PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim wraz z osobami wspierającymi. Grupa warsztatowa uczestnicząca w zajęciach adresowanych dla Zespołu "Przyjaciele" liczyła 20 osób z niepełnosprawnością, a self-adwokatów ? 10 osób. Grupy w pełni zrealizowały zaplanowany program swoich 20 spotkań.  Self-adwokaci poruszali się w tematach dotyczących wartości, zasobów, emocji w relacjach. Omawiali tematy dotyczące bezpiecznego korzystania z sieci, porozumiewania się, asetrywności, rozwijania zainteresowań oraz uczyli się planować różne zajęcia. Grupa warsztatowa dla Zespołu "Przyjaciele" podczas realizacji swojego programu uczestniczyła 2-krotnie w spektaklu pt. "Bajki Krasickiego" z aktorami  Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu  oraz przedstawiła Jasełka Bożonarodzeniowe pt. "Tak! On jest Królem!", w których  uczestniczyły osoby niepełnosprawne z PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim i wolontariusze. Udział w projekcie był szansą  przygotowania się do odgrywania wyznaczonych ról, wyboru strojów i rekwizytów, prezentacji wokalno-aktorskich oraz rozwoju osobistego i tworzenia przyjaznej atmosfery.

       
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin