Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

"Nadal pomagamy tym, którzy nas potrzebują"
Nazwa zadania:
 „Nadal pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!”

Termin realizacji zadania: 1 maja 2022 r. - 30 czerwca2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokalne Centrum Wspierająco – Aktywizujące PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim, ul. Mickiewicza 1

 Grupę docelową prowadzonego przez PSONI Koło w Tomaszowie Lub. zadania pn: „Nadal pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!” stanowiły osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie/członkowie rodzin, będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, prowadzonymi w ich kraju. Mieszkańcy utworzonego w LCWA Punktu Recepcyjnego mieli do dyspozycji warunki pobytu dostoswane do ich potrzeb. Budynek, w którym przebywają jest pozbawiony barier architektonicznych, a pomieszczenia wyposażone m.in. w specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne. Ponadto, przebywający na terenie punktu recepcyjnego mieszkańcy Ukrainy mieli do dyspozycji kuchnię, pralnię i suszarnię, łazienki i pokój kąpielowy – całkowicie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (m.in. podnośniki, bezprogowe kabiny prysznicowe, uchwyty zabezpieczające przy umywalkach i w toaletach). Natomiast przybywające  zza wschodniej granicy dzieci z niepełnosprawnościami miały możliwość korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, Sali Doświadczania Świata i sali do kinezyterapii. Beneficjenci zadania korzystali również z samochodów, stanowiących własność Stowarzyszenia, będących w pełni przystosowanymi do przewodu osób z niepełnosprawnościami.

Pomoc i niezbędne wsparcie dla obywateli Ukrainy udzielane było przez pracowników Stowarzyszenia w trybie ciągłym, tzn. 24 godz./dobę, przez 7 dni w tygodniu. Beneficjenci mieli zapewniony kontakt z pielęgniarką, lekarzem rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutami, lekarzem pierwszego kontaktu oraz innymi specjalistami – w zależności od zdiagnozowanych potrzeb (np. ginekolog – położnik, stomatolog). Natomiast w trakcie pobytu w budynku PSONI Koło w Tomaszowie Lub. mieli możliwość korzystania z rehabilitacji medycznej, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w załatwieniu formalności związanych m.in. z nadawaniem numeru PESEL oraz przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. W porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lub., organizowana była także pomoc w zakresie transportu i znalezienia miejsca docelowego na terenie Polski i innych krajów europejskich.

Ponadto, beneficjenci przebywający w punkcie recepcyjnym PSONI Koło w Tomaszowie Lub. korzystali z wyżywienia oraz są zaopatrzeni w niezbędną odzież, środki higieny osobistej, środki czystości.


pfron ua
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin