Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

„Pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!”

Nazwa zadania: „Pomagamy Tym, którzy nas potrzebują!”

Termin realizacji zadania: 28 lutego 2022 r. - 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokalne Centrum Wspierająco – Aktywizujące PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim, ul. Mickiewicza 1

Głównym rezultatem zrealizowanego zadania było zorganizowanie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim, w budynku Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego przy ul. Mickiewicza 1 w Tomaszowie Lubelskim Ośrodka Recepcyjnego, oferującego pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Grupę docelową stanowiły osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie oraz członkowie rodzin (małoletnie dzieci lub osoby w senioralnym wieku) – obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w ich kraju. PSONI Koło w Tomaszowie Lub. zapewniło miejsca noclegowe, wyżywienie, zaopatrzenie w środki czystości i niezbędną pomoc, dostosowaną do indywidualnych potrzeb życiowych Beneficjentów, a także poczucie bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia.

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin