Zakończenie projektu


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zakończyło realizację umowy powierzenia grantu w ramach projektu grantowego ?Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami? Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W okresie wsparcia od 1 września do 26 listopada 2020r. grant przyznany w kwocie 9 828 zł został przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. Realizacja projektu znacznie  przyczyniła się do efektywniejszej ochrony zdrowia pracowników i uczestników WTZ w sytuacji zagrożenia zakażeniem COVID -19.

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin