Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego


Zarząd Koła informuje o realizacji zadania publicznego pn.: Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz systemowego wsparcia rozwiązywania problemów osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną realizowanego przez PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim". Realizacja zadania rozpoczęła się 18.10.2019 r.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin