Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego


Zarząd Koła informuje o realizacji zadania publicznego pn.: Promocja aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz systemowego wsparcia rozwiązywania problemów osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną realizowanego przez PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim". Realizacja zadania rozpoczęła się 18.10.2019 r.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin