Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

18.10.2018 r. Wmurowanie Aktu Erekcyjnego

Dnia 18.10.2018 r., podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego w powstający budynek Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego.

Akt Erekcyjny podpisali: 
Krzysztof Michałkiewicz - Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Jerzy Chróścikowski - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
ks. bp dr Marian Rojek - Ordynariusz Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej
Jerzy Dębski - Dyrektor Lubelskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Krystyna Mrugalska - Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Teresa Chrastina - Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego
Jan Kowalczyk - Starosta Tomaszowski
Wojciech Żukowski - Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Marzena Czubaj - Gancarz - Wójt Gminy Tomaszów Lubelski
Beata Piech - Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło wTomaszowie Lubelski
Stanisława Raczkiewicz - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnsorawnością Intelektualą w Tomaszowie Lubelskim


logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin