Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

11.05.2018 r. Poświęcenie placu budowy


Dnia 11.05.2018 r. poświęcenie placu budowy przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa dr Mariana Rojka. Akt poświęcenia miał miejsce podczas obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim. 
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin