11.05.2018 r. Poświęcenie placu budowy


Dnia 11.05.2018 r. poświęcenie placu budowy przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa dr Mariana Rojka. Akt poświęcenia miał miejsce podczas obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim. 
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin