19.03.2018 r. Wybór Wykonawcy robót budowlanych LCWA

Dnia 19.03.2018 r. w ramach przetargu nieograniczonego wybór Wykonawcy robót budowlanych obiektu

?INSTALBUD? E.Gałek i Partnerzy Spółka Jawna
ul.Żwirki i Wigury 11
22-680 Lubycza Królewska
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin