12.02.2017 r. Postępowanie przetargowe

Dnia 12.02.2017 r. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin