12.12.2017 r. Podpisanie umowy na realizację projektu: Budowa LCWA


Dnia 12.12.2017 r. podpisanie umowy o przekazanie środków UE z na realizację projektu: Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 ? 2020
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin