14.09.2016 r. Wniosek o dofinansowanie projektu


14.09.2016 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco ? Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim  w RPO Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin