Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703
Aktualności

01.10.2018r INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o złożonych ofertach

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
,,HRES" Stanisław Gęborys
ul. Jana Pawła II 42, 37-500 Jarosław
WIĘCEJ

24.09.2018r. Informacja z otwarcia ofert

  1. Nazwa postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim"

  1. Kwota na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę     227 701,97 zł brutto.

  1. Informacja o złożonych ofertach:

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.09.2018 r.  do godz. 10:00 w postępowaniu zostały złożone dwie oferty

Więcej

 24.09.2018r. Informacja z otwarcia ofert

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin