Aktualności

Konferencja w LCW-A


17 czerwca w Lokalnym Centrum Wspierająco ? Aktywizującym (LCW-A), odbyła się Konferencja dotycząca funkcjonowania systemu wsparcia społeczno? zawodowego, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim. Uroczystą Mszę świętą w kaplicy, znajdującej się w LCW-A odprawił J.E. ks bp dr Marian Rojek. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku i obejrzenia codziennego trybu funkcjonowaniem placówek zlokalizowanych w Centrum, tj. Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Domu Pomocy Społecznej. Podczas konferencji Pani Stanisława Raczkiewicz ? wieloletni członek Zarządu Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim, a także dyrektor OREW podsumowała swoją niemal 28 ? letnią pracę na rzecz utworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie naszego regionu. Szczególne słowa podziękowania skierowała do wszystkich osób, instytucji i darczyńców, którzy uczestniczyli i wspomagali rozmaite idee ukierunkowane na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Wszystkim osobom uczestniczącym w konferencji oraz przedstawicielom lokalnych mediów dziękujemy za udział w wydarzeniu. W sposób szczególny jesteśmy wdzięczni Honorowej Prezes Zarządu Głównego PSONI ? Pani Krystynie Mrugalskiej, która w liście skierowanym do Pani Stanisławy Raczkiewicz z okazji zakończenia jej czynnych obowiązków zawodowych, przekazała wiele wzruszających słów. Poniżej zamieszczamy jego treść:

Szanowna Pani Stanisława Raczkiewicz
Wielce Szanowna Pani Dyrektor,

Nie mogę odżałować, że nie będę przy Pani w tym niezwykłym dniu, w którym będzie Pani mogła w całej okazałości zaprezentować i zobaczyć dzieło swojego życia.

            Przez prawie 30 lat w Tomaszowie Lubelskim i okolicznych gminach rozpoznawała Pani potrzeby zdrowotne, rehabilitacyjne, edukacyjne i społeczne dzieci, młodzieży i dorosłych osób poważnie niepełnosprawnych, a także potrzeby ich rodzin, żyjących często w biedzie, wykluczeniu i opuszczeniu. Potrafiła Pani potrzeby tych osób rozeznać, ocenić, skumulować w grupach wiekowych i utworzyć dla nich odpoiednie formy wsparcia.

            Utworzyła Pani w Tomaszowie Lubelskim sieć systemowych rozwiązań, zaspokajając potrzeby w sposób ciągły, wielospecjalistycznie i kompleksowo. Były to placówki dla małych dzieci (wczesna interwencja), poprzez dzieci uczące się (edukacja i rehabilitacja), przygotowanie do pracy (WTZ), po dorosłych (ZAZ). Należy podkreślić, że stworzono nawet możliwości mieszkaniowe ze wsparciem.

            Kilkusetosobowa tomaszowska grupa osób niepełnosprawnych otrzymała godne warunki rozwoju i uczestnictwa w nadzwyczaj wartościowym życiu społeczności lokalnej.

            Wszystko co właśnie wymieniłam należy uzupełnić o możliwości aktywności kulturalnej w społeczności członków prowadzonej przez Panią wspólnoty, a także otwarcie jej na życie bez barier.

            Od początku Pani działalności w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną mam szczęście obserwować Pani zdumiewającą, twórczą osobowość. Bez Pani wrażliwości, sprawności organizacyjnej, zaradności, uporu i wytrwałości, bez kompetencji merytorycznych psychologa i pracownika służb społecznych, a także bez zdolności współpracy w zespole oraz z władzami, nie powstałyby placówki będące dumą Stowarzyszenia.

            Nie wyobrażam sobie, aby w następnych latach, w nowej sytuacji zabrakło Pani ?oka? i krytycznego spojrzenia. Oczywiście ? liczę na to.

            Na koniec, wykorzystując godność Honorowej Prezes PSONI, którą zostałam obdarzona przez Zgromadzenie Elektorów, w naszym wspólnym imieniu i w imieniu własnym serdecznie dziękuję za Pani wkład w stworzenie naszym dzieciom życia lepszej jakości i bardziej szczęśliwego. Dzięki Pani, szanse bycia lepszym otrzymało także społeczeństwo.

            Życzę zdrowia, szczęścia i czerpania radości z dorobku całego życia.
                                                                                                               Z wyrazami szacunku i serdecznością Prezes Honorowa PSONI ? Krystyna Mrugalska.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin