Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 Zamówienia Publiczne

06.10.2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

- Płeny tekst zawiadomienia

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

21.09.2017r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Płeny tekst zawiadomienia

18.09.2017r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
ogłasza zbycie samochodów:

- Płeny tekst ogłoszenia

11.09.2017r.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Rogóźnie

- Płeny tekst ogłoszenia

15.09.2017r.

Informacja o ofertach,
jakie wpłynęły w przetargu nieograniczonym z dnia 07.09.2017r.
na: „Dostawę autobusu 16-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób,
w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim
dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”

- Płeny tekst informacji o ofertach

12.09.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500026905-N-2017 z dnia 12.09.2017r


Dokumentacja w formacie edytowalnym


- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500026905-N-2017 z dnia 12.09.2017r

11.09.2017r.

„ UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA”


Dokumentacja w formacie PDF- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500026264-N-2017 z dnia 11.09.2017r

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP nr 500026295-N-2017 z dnia 11.09.2017r

- I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 11.09.2017r

- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ -opis przedmiotu zamówienia / wykaz oferowanych parametrów - zmodyfikowany w dniu 11.09.2017r

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - wzór dokumentu oferta przetargowa - zmodyfikowany w dniu 11.09.2017r


UWAGA NOWA DOKUMENTACJA W FORMACIE EDYTOWALNYM


- ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ -opis przedmiotu zamówienia / wykaz oferowanych parametrów - zmodyfikowany w dniu 11.09.2017r

- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - wzór dokumentu oferta przetargowa - zmodyfikowany w dniu 11.09.2017r

07.09.2017r.

„Ogłoszenie nr 585176-N-2017 z dnia 2017-09-07 r. ”


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim: Dostawa autobusu 16-osobowego + 1 kierowca do przewozu osób, w tym z możliwością 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Dokumentacja w formacie PDF


Ogłoszenie BZP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Dokumentacja w formacie edytowalnym

Ogłoszenie BZP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

10.02.2017r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.hlml

31.01.2017r.

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty


Zawiadomienie o wyborze oferty

30.01.2017r.

Informacja o ofertach


Dokumentacja w formacie PDF

Informacja o ofertach

26.01.2017r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dokumentacja w formacie PDF


I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wzór dokumentu oferta przetargowa - zmodyfikowany

Dokumentacja w formacie edytowalnym


I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wzór dokumentu oferta przetargowa - zmodyfikowany


20.01.2017r.

„Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”


Ogłoszenie nr 11609 - 2017 z dnia 2017-01-20 r. Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy WięcejDokumentacja w formacie PDF


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wzór dokumentu oferta przetargowa
Wzór oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu
Wzór oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzen technicznych
wzór umowy

Dokumentacja w formacie edytowalnym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Wzór dokumentu oferta przetargowa
Wzór oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postepowaniu
Wzór oświadczenia wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzen technicznych
wzór umowy


strona główna