Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 warsztat terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) jest placówką dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zawartym wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Podstawowym celem WTZ jest rehabilitacja społeczna i przygotowanie do pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy. Aktualnie z tej formy rehabilitacji korzysta 45 osób w ramach 8 pracowni terapeutycznych: plastycznej, artystyczno- teatralnej, dwóch pracowni rękodzieła, informatyczno- poligraficznej, stolarskiej i dwóch pracowniach gospodarstwa domowego. Wszyscy uczestnicy naszego WTZ są mieszkańcami powiatu tomaszowskiego. Część z nich na zajęcia w WTZ dowożona jest busem Stowarzyszenia. Kadra Warsztatu to: instruktorzy terapii zajęciowej, rehabilitant, psycholog, pielęgniarka i pracownicy administracji. W działaniach z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej dążymy do integracji uczestników z lokalnym i szerszym środowiskiem. Osoby objęte naszym działaniem biorą udział w różnych formach aktywności (praca na rzecz innych, występy sceniczne, konkursy, zawody sportowe i itp.), pozwalających na aktywne życie w społeczności.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Siwa Dolina 2A; 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 618 31 04
e-mail: wtz.tomaszowlubelski@psoni.org.pl


strona główna