olskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi powstała 1 grudnia 2010 roku. Obejmuje swoją działalnością uczniów z powiatu tomaszowskiego i sąsiedniej gminy z powiatu biłgorajskiego. Szkoła mieści się w budynku stanowiącym własność Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim.

Cele i zadania szkoły:
1.Wspomaganie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego.
2.Umożliwienie zdobycia przydatnej w życiu wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w środowisku oraz przysposobienie do pracy.
3.Kształtowanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, umiejętności współżycia w grupie i tworzenie warunków do integracji uczniów z lokalną społecznością.
4.Doskonalenie do samodzielnego życia lub życia przy wsparciu drugiej osoby.
Efekty tego procesu zależą m.in. od wyboru właściwego kierunku kształcenia i dostosowania go do możliwości percepcyjnych młodzieży upośledzonej umysłowo.

Liczba oddziałów: 2
Oddział 1 Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013:
1.Gumiennik Dariusz
2.Jasiński Kamil
3.Knap Małgorzata
4.Kudełka Paweł
5.Kuśmierz Beata
Oddział 2 Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013:
1. Krawczyk Beata
2. Piech Anna
3. Ostasz Joanna
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy:
• Raczkiewicz Stanisława (od 01.12.2011 do 01.07.2011)
• Morlewski Grzegorz (od 01.07.2011 do dnia dzisiejszego)

Nauczyciele:
• Paszt Małgorzata
• Mędrek Magdalena
• Morlewski Grzegorz

Pomoc nauczyciela:
• Girguś Joanna
• Dorota Niezgoda
• Anna Boczkowska

Ksiądz:
• Grabowski Mieczysław
Nauczyciel wychowania fizycznego i zajęć sportowych:
• Lewicka Eliza

Księgowa:
• Murzacz Monika

Pracownik administracyjny:
• Krzysztof Świca

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (084) 664 22 71, 665 89 03
e-mail: nsspdp.tomaszowlubelski@psouu.org.pl


strona główna