Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 struktura koła

Władze Koła na lata 2011 – 2015

Zarząd Koła

Beata Piech - Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Stanisława Raczkiewicz - V-ce Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Jolanta Niedźwiedzka – Sekretarz Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Agnieszka Wróbel – Skarbnik Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Jolanta Spasowicz – Członek Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Anna Przykaza – Członek Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Zofia Markowicz - Członek Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim

Komisja Rewizyjna Koła

Irmina Beńko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Adamek – Członek Komisji Rewizyjnej

Józef Dumicz - Członek Komisji Rewizyjnej

Elektor Koła

Beata Piech


strona główna