Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 sprawozdania

Bilans 2015 (format PDF)

Bilans 2015 OPP (format PDF)

Bilans 2016 (format PDF)

Bilnas 2016 OPP (format PDF)

Dodatkowe_Informacje_i_objaśnienia_2015_OPP (format PDF)

Dodatkowe_Informacje_i_Objaśnienia_2016_OPP.pdf (format PDF)

Informacjadodatkowa2016 (format PDF)

Rachunek_zysków_i_strat_2015 (format PDF)

Rachunek_zysków_i_strat_2015_OPP (format PDF)

Rachunek_Zysków_i_Strat_2016 (format PDF)

Rachunek_zysków_i_strat_2016_OPP (format PDF)

Sprawozdanie merytoryczne2015OPP (format PDF)

Sprawozdanie merytoryczne2016OPP (format PDF)

Wprowadzenie do sprawozdania fiansowego 2016 OPP (format PDF)

Wprowadzenie do sprawozdania fianasowego2015 OPP (format PDF)

Bilans PSOUU w roku 2014 (format PDF)

Rachunek zysków i strat PSOUU w roku 2014 (format PDF)

Informacja dodatkowa za 2014 rok (format PDF)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014.pdf (format PDF)

Bilans PSOUU w roku 2011 (format PDF)

Rachunek zysków i strat PSOUU w roku 2011 (format PDF)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSOUU w roku 2011 (format PDF)

Sprawozdanie finansowe z działalności PSOUU w roku 2011 (format PDF)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSOUU w roku 2010 (format PDF)

Sprawozdanie finansowe z działalności PSOUU w roku 2010 (format PDF)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSOUU w roku 2009 (format PDF)

Sprawozdanie finansowe z działalności PSOUU w roku 2009 (format PDF)

Sprawozdanie merytoryczne z działalności PSOUU w roku 2008 (format PDF)

Sprawozdanie finansowe z działalności PSOUU w roku 2008 (format PDF)
strona główna