Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 self adwokaci

Self-adwokatura to bezpośrednie występowanie we własnym imieniu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną – stają się one rzecznikami własnych spraw. To buduje poczucie podmiotowości, autonomii i odpowiedzialności. Większość osób z niepełnosprawnością intelektualną jest w stanie z tego prawa korzystać bezpośrednio, choć wymaga to opanowania wielu trudnych umiejętności, odwagi, orientacji w prawach i w życiu społecznym, a także wpierania przez osobę życzliwą i kompetentną. Ważniejsze osiągnięcia naszych self- adwokatów to udział i wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji pt. „Równe prawa obywatelskie dla wszystkich” oraz w czasie Konferencji pt. „Mam prawo mieć swoje zdanie i decydować”. Prowadzone działania self-adwokatów przyczyniają się do samodzielności, rozwoju inicjatywy własnej, gotowości do wypowiadania się w sprawach własnych i osób drugich.


strona główna