olskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 Ośrodek wsparcia

Ośrodek Wsparcia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Tomaszowie Lubelskim powstał w październiku 2007 roku. Uczestnikami ośrodka są dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie, z wielorako sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z zawartym wskazaniem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. Placówka organizuje zajęcia wspierające, aktywizujące, rehabilitacyjne oraz integrację społeczną prowadzoną według indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Plan oddziaływań obejmuje: trening umiejętności samoobsługowych, usprawnienie ruchowe, przygotowanie do pracy, uspołecznianie, psychoterapię oraz kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego. Aktualnie z tej formy wsparcia korzysta 20 osób w ramach 4 pracowni terapeutycznych: gospodarstwa domowego, umiejętności twórczo – zawodowych, artystycznej i umiejętności społecznych. Kadra OW to: instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, rehabilitant, pielęgniarka, pracownik socjalny i pracownicy administracji. Uczestnicy Ośrodka Wsparcia maję szansę na godne i aktywne życie. Mają również szansę, na uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ośrodek Wsparcia
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (084) 664 22 71, 665 89 03
e-mail: ow.tomaszowlubelski@psoni.org.pl


strona główna