Zarząd Koła

Zarząd Koła

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim na lata 2015 - 2019

  • Przewodnicząca – Beata Piech
  • Wiceprzewodnicząca – Stanisława Raczkiewicz
  • Skarbnik – Jolanta Spasowicz
  • Sekretarz – Katarzyna Jasińska
  • Członek – Anna Przykaza
  • Członek – Krzysztofa Gęborys
  • Członek – Krystyna Wojtowicz

Komisja Rewizyjna Koła

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

  • Przewodnicząca – Irmina Beńko
  • Sekretarz – Józef Dumicz
  • Członek – Maria Garbacz
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin