Przetargi - zamówienia publiczne -
zapytania ofertowe

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji, hydromasażu i integracji sensorycznej w ramach wyposażenia Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim Ogłoszenie nr 571505-N-2019

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin