Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 kontakt

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
e-mail: zk.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax: (84) 664 22 71, 665 89 03
e-mail: orew.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Siwa Dolina 2A; 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 618 31 04
e-mail: wtz.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Ośrodek Wsparcia
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 664 22 71, 665 89 03
e-mail: ow.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Zakład Aktywności Zawodowej
Przeorsk 113; 22-600 Tomaszów Lubelski
Tel/fax: (84) 666 26 43, 665 26 42
e-mail: zaz.tomaszowlubelski@psoni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
Zarząd Główny
ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel.: (22) 848 82 60, 646 03 14
fax: (22) 848 61 62
e-mail: zg@psoni.org.pl
www.psouu.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
KOŁO W TOMASZOWIE LUBELSKIM
pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa organizacja pożytku publicznego
nr KRS 0000266745
Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O/Tomaszów Lubelski
55 1240 2832 1111 0010 0375 3625

Przekazując nam 1% swojego podatku wspierasz działania Stowarzyszenia i pomagasz w tworzenia warunków do godnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną na wszystkich jego etapach.


strona główna