Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 20.02.2017

Szanowni Państwo,

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim organizuje w dnia 22 kwietnia 2017 roku Bal Charytatywny połączony z Galą Dobroczynności – Koncert w Tomaszowskim Domu Kultury wykonany nieodpłatnie na rzecz budowy Domu
Można wziąć udział w:
• Balu - wstęp od pary 320 zł, od osoby 160 zł, wpłacony w formie darowizny na konto Stowarzyszenia. W pakiecie jest również ujęty wstęp na Koncert w TDK.
Darowiznę można odliczyć od podatku;
• Koncercie Gala Dobroczynności w TDK dnia 22 kwietnia 2017 roku o godz. 18:00. Karta wstępu 40 zł od osoby.
Karty wstępu na Bal oraz karty wstępu na Koncert są już do nabycia w Sekretariacie Stowarzyszenia. Można również dokonać telefonicznej rezerwacji i odebrać je na początku marca.
Telefon do kontaktu 84 664 22 71.
Serdecznie zapraszamy!

20.02.2017

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim działając w imieniu i na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną informuje, że Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i jest uprawnione do korzystania z 1% odpisu od podatku dochodowego obywateli.
Aktualnie pomocą i systematycznym działaniem w ramach 5 placówek (Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia i Zakład Aktywności Zawodowej w Przeorsku) obejmuje ponad 230 osób w wieku od pierwszych miesięcy życia aż do późnej starości.
Jako organizacja pożytku publicznego utrzymujemy się z dotacji, wsparcia darczyńców oraz składek członkowskich. Świadczona przez nas pomoc, rehabilitacja i edukacja są niezbędne dla naszych podopiecznych. Każda kwota, która wpływa na rzecz tych osób, sprawi że będą one żyć łatwiej i godniej, otrzymując niezbędną pomoc i wsparcie. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1 % na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz o pomoc w zakresie rozpropagowania informacji o naszej działalności poprzez wywieszenie plakatu i rozpropagowanie dołączonych ulotek.
Środki pozyskane w bieżącym roku z 1 % będą przeznaczone na budowę grupowego domu rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych działaniem naszego Stowarzyszenia. Podjęte działanie jest bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych, gdyż przez całe życie aż po jego kres, wymagają wsparcia bądź pomocy osób drugich. Wielu ich rodziców ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia nie może bądź wkrótce nie będzie mogło nadal opiekować się nimi. Rodzice z wielkim lękiem o dalszy los swoich niepełnosprawnych dzieci spoglądają w przyszłość. Wychodząc na przeciw ich potrzebom, postanowiliśmy zdobyć środki finansowe z funduszy unijnych na budowę w/w domu. Darowizny uzyskane z 1% będą przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego do realizacji tego zadania.

NR KRS 0000266745
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
Za zrozumienie i pomoc serdecznie dziękujemy.

29.12.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Od 6 lipca do 30 grudnia 2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Więcej

21.12.2016

Realizacja zadania publicznego pn.:
„Kultywujemy polską tradycję narodową okresu bożonarodzeniowego”
dofinansowanego przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

14 grudnia 2016 roku PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało uroczystą wieczerzę wigilijną poprzedzoną wystawieniem tradycyjnych jasełek bożonarodzeniowych.

Więcej

21.12.2016

„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”

Realizacja zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej

05.12.2016

„„Komunikacja alternatywna – zrozum mnie””

Podczas II części szkolenia odbytego w pierwszy weekend grudnia b.r., prowadzonego przez P. Ewę Przebindę zgłębialiśmy wiedzę i rozwijaliśmy umiejętności w zakresie komunikacji językowej użytkowników posługujących się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji.

Więcej

18.11.2016

„Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału
rodzicielskiego i opiekuńczego”

16 i 17 listopada b.r. odbyła się II część warsztatów dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami pn.: „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Więcej

18.11.2016

Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

19 i 20 października b.r. odbyły się pierwsze z zaplanowanych warsztatów, przeznaczonych dla rodziców i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn.” Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu i opiekuńczemu”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.

Więcej

12.10.2016

„Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień nieograniczony kontakt z przyrodą
– poczucie wewnętrznego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności.''
Jan Paweł II

Trzy piękne wrześniowe dni (28-30.09.2016 r.) uczestnicy i kadra WTZ PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim spędzili na wspaniale zorganizowanej wycieczce w Tatry i Pieniny. Pierwszego dnia wycieczki zwiedzaliśmy Skansen wraz z ekspozycją wnętrz Miasteczka Galicyjskiego Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu.

Więcej12.10.2016

„Włączeni w życie…”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w ramach dofinansowania Województwa Lubelskiego i wkładu własnego Stowarzyszenia w realizację zadania publicznego pn. „Włączeni w życie…” wydało uaktualniony folder prezentujący systemowe rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych ONZ w odmienionej szacie graficznej. W ramach realizacji tego zadania przegraliśmy na płyty CD film prezentujący działalność Stowarzyszenia. Zapraszamy na oficjalną stronę PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, gdzie można obejrzeć film oraz pobrać folder i Konwencję.
Folder (pdf)
Konwencja 2016 (pdf)27.09.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

PSOUU Koło w Tomaszowie Lub. realizuje cykl warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podczas których doskonalą oni m.in. techniki wykorzystywane podczas wystąpień publicznych, umiejętność uczestniczenia w dialogu, a także wypowiadania się we własnych sprawach...

Więcej16.09.2016

Premiera spektaklu pt.: „Bajka o zaczarowanym flecie” autorstwa Tomasza Raczkiewicza

13 września mieliśmy zaszczyt i przyjemność obejrzeć, a niektórzy z nas – należący do Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” – wystąpić w spektaklu pt.: „Bajka o zaczarowanym flecie” na motywach opery pt.: „Czarodziejski Flet” W.A. Mozarta.

Więcej12.09.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim realizuje zadanie publiczne pn. „Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”, dofinansowane przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przewidziane działania warsztatowe koncentrują się wokół realizacji trzech podstawowych modułów tematycznych:

Więcej31.08.2016

„Poprzez turystykę do kontaktu z ludźmi”

Dzięki realizacji zadania publicznego pn.: „Poprzez turystykę do kontaktu z ludźmi” wychowankowie, uczniowie i uczestnicy placówek PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim podróżując po urokliwych zakątkach naszego Roztocza, mają szansę na rozwijanie samodzielności i wzbogacanie doświadczeń związanych z udziałem w nowych sytuacjach społecznych.

Więcej31.08.2016

Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne

Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestniczenie w cyklu wyjazdów do krytej pływalni w Horyńcu Zdroju realizują cele terapeutyczno – rehabilitacyjne zmierzające do zwiększenia ich aktywności życiowej, integracji z lokalnym środowiskiem oraz kształtowania kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania . Dzięki realizacji w/w zadania publicznego, jego uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie samoobsługi, integrują się ze środowiskiem lokalnym, budując przy tym pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, jako zdolnej do aktywnego działania i jednocześnie niwelując istniejące w społeczeństwie negatywne stereotypy. Dodatkowo, udział w prowadzonym projekcie przyczynia się do wzmacniania kondycji fizycznej, edukacji w zakresie prozdrowotnych form spędzania czasu i poprawy jakości życia ich uczestników. Cykl wyjazdów dofinansowano przez Województwo Lubelskie w ramach projektu: „Aktywność moją szansą”.

Więcej07.07.2016

"Nic o nas bez nas"

20 czerwca 2016 roku w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa", odbyła się w Hotelu Victoria w Lublinie debata dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich środowiska, poświęcona osobom doświadczającym problemy związane z chorobami przewlekłymi. .

Więcej07.06.2016

Niepełnosprawni w drodze do Krasnobrodzkiej Pani…

Rankiem, 4 czerwca 2016 r. z placu przy kościele NSPJ w Tomaszowie Lub. wyruszyła po raz kolejny Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krasnobrodu. Zorganizowana została przez Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub.

Więcej

07.06.2016

Stowarzyszenie na obchodach IX Święta Dziękczynienia w Warszawie

5 czerwca 2016r. 21 – osobowa grupa: wychowankowie, rodzice, pracownicy, reprezentowała nasze Stowarzyszenie na obchodach IX Święta Dziękczynienia w Warszawie, które było wyrazem wdzięczności Opatrzności Bożej za Chrzest Polski, owoce Roku Miłosierdzia a także za Św Maksymiliana Maria Kolbego. Nasza obecność była odpowiedzią na zaproszenie, które skierował do Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia w Warszawie Ks. Kazimierz Kardynał Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Więcej

13.05.2016

Tegoroczne obchody DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ już za nami.

12 maja o godz. 10.00 rozpoczęliśmy świętowanie Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa dr Mariana Rojka, w oprawie której uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej

19.04.2016

GALA DOBROCZYNNOŚCI

Dnia 9 kwietnia 2016r. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizował GALĘ DOBROCZYNNOŚCI, której celem było pozyskanie środków finansowych na rzecz budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego. W Centrum będzie prowadzony dom dla wychowanków naszego Stowarzyszenia, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz działalność edukacyjno- integracyjna skierowana do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także do lokalnego środowiska.

Więcej

08.02.2016

„Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los…”

Z głębokim żalem informujemy, że 5 lutego 2016 roku odszedł od nas Śp. Marcin Raczkiewicz – oddany nauczyciel, pracownik Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.
W zmarłym straciliśmy życzliwego Kolegę, Przyjaciela, Wychowawcę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Rodzinie i najbliższym Zmarłego głębokie wyrazy współczucia składają: Zarząd Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim, Współpracownicy i Wychowankowie z Rodzicami.
Wieczny odpoczynek...

aktualności

27.01.2016

„„Hej Kolęda, Kolęda...”

Dnia 16.01.2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz 18-sty zorganizowało Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej Kolęda, Kolęda...”.

Więcej

30.12.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”.

Od 01 lipca do 30 grudnia 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy” zgodnie z umową nr DZR.MZ.4071.16.2015 z dnia 18.06.2015r.

Więcej

14.12.2015

Maria Świder – uczestniczka WTZ PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim
wyróżniona podczas V Edycji Gali Aktywnych i Solidarnych 2015

Dnia 02.XII.2015 roku w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się V Edycja Gali Aktywnych i Solidarnych 2015, która była podsumowaniem Kampanii „Solidarni i odpowiedzialni społecznie”, mającej na celu zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kampanię realizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu pod honorowym patronatem Pana Krzysztofem Hetmana.

Więcej

09.12.2015

„Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną"

7 grudnia 2015 r. w Przeorsku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało spotkanie warsztatowe dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Więcej

07.12.2015

TERENOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE – spotkanie w Tomaszowie Lubelskim"

Dnia 25 listopada b.r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim gościli przedstawiciele zespołu redakcyjnego portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl. Portal ten tworzy Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, którego redakcja składa się w większości z niepełnosprawnych wolontariuszy i pracowników.

Więcej

28.11.2015

„Edukacja do niezależności i społecznego włączania dzieci oraz młodzieży..."

W dniach 23-24 listopada 2015r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim pod hasłem: „Edukacja do niezależności i społecznego włączania dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach ich życia – doświadczenia polskie i innych krajów europejskich”.

Więcej

13.11.2015

„Włączeni w życie…”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w ramach dofinansowania Województwa Lubelskiego i wkładu własnego Stowarzyszenia w realizację zadania publicznego pn. „Włączeni w życie…” wydalało folder prezentujący systemowe rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Konwencje o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. W ramach realizacji tego zadania nagraliśmy również film prezentujący działalność Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia filmu.


Folder do pobrania:

29.10.2015

„Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?” – c.d.

W okresie od 14 września do 23 października 2015 odbyło się szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej pod hasłem „Jak mieć rację i zadbać o relacje?”

Więcej

25.09.2015

spektakl operowy

Dnia 23 września 2015r. o godz. 11: 00 w Tomaszowskim Domu Kultury miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy w historii Tomaszowa Lubelskiego zabrzmiał spektakl operowy. Artyści Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu wspólnie z Artystami Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” działającego w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zaprezentowali przedstawienie będące w bieżącym repertuarze poznańskiej opery „Kto się boi wysokiego C?”.

Więcej

16.09.2015

„Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?”

W dniach 14 – 15 września 2015r. odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim pn. „Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?”.

Więcej

16.09.2015

„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną..."

24 sierpnia 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęło realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”.

Więcej

"LODOŁAMACZE 2015"

14 września 2015r. odbyła się Podkarpacko – Lubelska Regionalna Gala Jubileuszowa X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015. Uroczystość miała miejsce w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej

14.09.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

W dniach 11 -13 września 2015r. w ramach zadania pn. „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy” odbyły się Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” działającego w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Zajęcia warsztatowe prowadził Tomasz Raczkiewicz artysta Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Więcej

01.09.2015

Termomodernizacja

Dnia 01 czerwca 2015r. rozpoczęliśmy prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku Stowarzyszenia przy ul. Słowackiego 7B w Tomaszowie Lubelskim. Zakończyliśmy je 19 sierpnia 2015r.

Więcej

30.07.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 01.07.2015r. rozpoczęło realizację zadania pn. „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”, które jest skierowane do osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie z wielorako sprzężoną niepełnosprawnością.
Zadanie w formie zajęć warsztatowych realizowane będzie od 06.07.2015r. do 18.12.2015r. dla Integracyjnego Zespołu Artystycznego "Przyjaciele" (w dwóch grupach warsztatowych po 10 osób niepełnosprawnych – 2 razy w tygodniu po 2 godziny) oraz dla self – adwokatów (1 raz w tygodniu – 2 godziny dla grupy 10-cio osobowej).

Więcej

07.07.2015

Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Dnia 06 lipca 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało w Przeorsku na bazie Mieszkań Treningowych warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pn. „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Więcej

14.05.2015

Bal Charytatywny

Dnia 9 maja 2015r. odbył się Bal Charytatywny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. którego głównym celem było pozyskanie środków finansowych na budowę Grupowego Domu Rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, objętych działaniem Stowarzyszenia. Bal odbył się w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Patronat Honorowy nad balem objęli:
• Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
• Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski
• Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.
Patronat medialny nad balem objęli:
• TVP S.A. Lublin
• Radio Lublin S.A.

Więcej

12.05.2015

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 7 maja w Tomaszowie Lubelskim obchodzono uroczyście Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten w kraju był obchodzony 5 maja w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem i organizatorem tej uroczystości wzorem lat ubiegłych było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

Więcej

20.01.2015r.

Gorące podziękowania za 1%

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuję każdej OSOBIE przekazującej 1% na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych naszym działaniem.


Więcej

06.12.2014r.

Święty Mikołaj

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 5 grudnia odwiedził naszych wychowanków Święty Mikołaj. Świętego Mikołaja przyjęto bardzo serdecznie a prezenty sprawiły wiele radości.

05.12.2014r.

szkolenie dla nauczycieli

5 grudnia 2014 odbyło się szkolenie dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dotyczące posługiwania się w pracy tablicą interaktywną.

29.11.2014r.

Wycieczka do Fabryki bombek
w Nowej Dębie

W dniu 29 listopada 2014 r. 10-cio osobowa grupa naszych wychowanków wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do fabryki bombek w Nowej Dębie. Organizatorem wyjazdu było PSOUU Koło w Zamościu w ramach projektu,, Wycieczka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie do fabryki bombek do Nowej Dęby” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.

23.11.2014r.

„Upiór w operze”

23 listopada 2014 wyjazd do Lublina na spektakl pod tytułem „Upiór w operze” w wykonaniu orkiestry Collegium F pod batutą M. Sompolińskiego, oraz aktorów M. Hutek, A. Lajborek i T. Raczkiewicz. Wyjazd zorganizowało Biuro Turystyczne „VOYAGER” z Tomaszowa Lubelskiego. Wzięli w nim udział wychowankowie wszystkich naszych placówek. Towarzyszyli im również rodzice i opiekunowie . Spektakl wywarł wielkie wrażenie i sprawił wychowankom wiele radości.

22.11.2014

IV Wizyta studyjna przedstawicieli białoruskich organizacji
w Tomaszowie Lubelskim i Lublinie w dniach 20-21 listopada 2014 r.

W dniach 20-21 listopada 2014 r. odbyła się wizyta studyjna gości z Białorusi w placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację Lubelska Teatroterapia. Kompleksowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wymaga budowy systemu skutecznego wsparcia. Wsparcia opartego o działania z zakresu rehabilitacji medycznej i społecznej, stwarzającego możliwości wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym z poszanowaniem ich indywidualności. Na tych zagadnieniach skupiła się uwaga gości z Białorusi.

Więcej

06.11.2014r.

Święto Zmarłych

W dniu 6 listopada nasz Ks. Kapelan Mieczysław Grabowski odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji zmarłych wychowanków.

08.10.2014r.

Integracyjne Święto Sportu w Szarowoli

W dniu 7 października 2014 r. uczestnicy Ośrodka Wsparcia wzięli udział w Integracyjnym Święcie Sportu w Szarowoli. Zawody zostały zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli. Przygotowane zostały trzy konkurencje: mecz piłki nożnej, przeciąganie liny, bieg na czas. Wszyscy, którzy wzięli udział w biegach zostali odznaczeni medalami. Po zakończonych rozgrywkach zorganizowano zabawę i poczęstunek.

05.09.2014r.

Zajęcia z Dogoterapii

Każdego dnia dzieci i młodzież Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego mają okazję uczestniczyć w Zajęciach z Dogoterapii. Ta szczególna forma zajęć uwrażliwia dzieci na potrzeby zwierząt oraz zwiększa empatię w stosunku do nich. Pomaga im w tym nasz wspaniały pies – Tajga.

01.09.2014r.

Szkolenie dla osób bezrobotnych

W dniach 21.08.2014 r. – 01.09.2014 r. odbyło się szkolenie dla osób bezrobotnych z powiatu tomaszowskiego we współpracy Agencji Rozwoju Roztocza z naszym Stowarzyszeniem nt. ,,Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dziecka”. Ze szkolenia skorzystało 13 osób, uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką pracy wszystkich placówek prowadzonych przez nasze Koło. Mieli również szansę włączać się w pracę Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przygotowującej do Pracy, a także brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów.

31.08.2014r.

Turnus rehabilitacyjny

W dniach 13 - 28.08.2014 r mieliśmy okazję cieszyć się polskim morzem podczas turnusu rehabilitacyjnego. Dwutygodniowy wypoczynek to nie tylko szansa na rehabilitację, ale również okazja do kąpieli morskich, zwiedzania ciekawych nadmorskich obiektów w Kołobrzegu, Koszalinie, Mielnie, Gąskach, Chłopach. Było też wiele okazji do zabawy: integracyjne wieczorki taneczne i towarzyskie, ogniska, piesze wycieczki po Sarbinowie, przejazd „kolejką retro” itp.

20.07.2014r.

Wycieczka do Bałtowa

5 lipiec 2014r. - wycieczka do Bałtowa. Uczestniczyli w niej licznie wychowankowie naszych placówek. ze wszystkich placówek
Główną atrakcją wycieczki było zwiedzanie parku z dinozaurami oraz oceanarium 3D oraz spływ tratwami. Zwiedziliśmy również mini zoo, mogliśmy również poharcować na olbrzymim placu zabaw.
Wróciliśmy pełni wrażeń i zadowoleni z przeżytych wspólnie chwil.

30.06.2014r.

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

Zakończenie roku szkolnego 2013/14 rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą,. a następnie rozdaniem świadectw i dyplomów przez Dyrektorów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

15.05.2014r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – PEŁNA KULTURA
- uroczyste obchody w Tomaszowie Lubelskim

9 maja 2014 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że obok nich żyją ludzie niepełnosprawni, którzy tak samo chcą się uczyć, pracować, bawić się i poznawać świat. Ten dzień z jednej strony włącza osoby niepełnosprawne w aktywne życie społeczne i integrację z otwartym środowiskiem, a z drugiej ukazuje bariery, z którymi borykają się na co dzień. W uroczystościach liczny udział wzięli zaproszeni goście..... Więcej

24.02.2014r.

Tomaszów Lubelski, dnia 18 lutego 2014r.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuje Tomaszowskiemu Forum Gospodarczemu za zorganizowanie Dobroczynnego Balu Karnawałowego, który odbył się w dniu 15.02.2014r. oraz przekazanie uzyskanego dochodu dla naszego Stowarzyszenia na rzecz podejmowanych działań względem osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Podczas balu nasi wychowankowie, w dowód wdzięczności dla darczyńców, wykonali kilka utworów wokalnych. W trakcie walentynkowego walca rozprowadzili piernikowe serca, które własnoręcznie upiekli w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz wystawili na aukcję kilka obrazów wykonanych również w WTZ pod kierunkiem terapeutów.

..... Więcej

15.01.2014r.


„Hej Kolęda, Kolęda...”

15 stycznia 2014r. w sali teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz 16 –Sty zorganizowało Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej Kolęda, Kolęda...”. W prezentacjach udział wzięły zespoły artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną ...... Więcej

13.01.2014r.

„integracyjne spotkanie”

Dnia 13 stycznia 2014r. odbyło się w Tomaszowskim Domu Kultury integracyjne spotkanie z udziałem:
- przedszkolaków z Przedszkola Baśniowa Kraina i Przedszkola Samorządowego nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
- uczniów Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 z Tomaszowa Lubelskiego,
- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim,
- wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.


...... Więcej

18.12.2013r.„Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź! Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!”

To wezwanie zgromadziło wzorem lat ubiegłych również i w bieżącym roku nasze Stowarzyszenie, przyjaciół, darczyńców, kapłanów oraz władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski na spotkaniu przedświątecznym związanym z kultywowaniem polskiej tradycji okresu bożonarodzeniowego. Spotkaliśmy się 12 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Uroczystość rozpoczęła powitaniem zebranych Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim Pani Beata Piech........ Więcej

13.12.2013r.

„Informacja o zakończeniu realizacji zadań publicznych”Zadanie dofinansowanie przez Województwo Lubelskie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 13.12.2013 roku zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do
samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”.......
Więcej

18.10.2013r.

„Kobiecość, męskość, dorosłość – sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie”W dniach 15-18 października 2013r. w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Kobiecość, męskość, dorosłość – sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie”. W zajęciach uczestniczyło 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego objętych działaniem naszego Stowarzyszenia....... Więcej

18.10.2013r.

„Warsztaty i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu seksualności ”W dniach 15 – 17 października 2013 r. zostało zrealizowane zadanie: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby p.n. „Warsztaty i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu seksualności ”...... Więcej

15.10.2013r.

„Informacja o zakończeniu realizacji zadań publicznych”20 lat minęło od czasu, gdy w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęliśmy naszą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Fakt ten uczciliśmy uroczystymi obchodami Jubileuszu XX -lecia Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Honorowy Patronat nad Jubileuszem objął Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. W ramach Jubileuszu zrelizowano dwa zadania publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie: 1) W dniach 29.09 – 02.10.2013r. zrealizowaliśmy zadanie pn. „Aktywność moją szansą”...... Więcej

25.06.2013r.

XIII Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych

W dniu 22.06.2013r. odbyły się XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" w Tomaszowie Lubelskim przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej

16.06.2013r.

Spartakiada w Kielnarowej

Dnia 13 06 2013r. w CentrumTurystyki iRekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się V Podkarpacka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Imprezę zorganizowało Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z opiekunami Koła Naukowego „Rehabilitant” oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu........Więcej

18.05.2013r.

XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

17 maja 2013r. tradycyjnie na boisku przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się Integracyjny Turniej Piłki Nożnej. Impreza została zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkołę Podstawową w Majdanie Nepryskim. .......Więcej

15.05.2013r.

Lubelski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

15 maja 2013r. delegaci Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie. W uroczystości udział wzięli reprezentanci różnych placówek obejmujących działaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie z województwa lubelskiego. Organizatorem obchodów było Koło PSOUU w Lublinie, którego podopieczni wraz z rodzinami, sympatykami, wolontariuszami i pracownikami stanowili liczną grupę obchodów........Więcej

12.05.2013r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013 w Warszawie
–„PEŁNA KULTURA”

11 maja 2013 r. w Warszawie obchodzono pod hasłem „Pełna Kultura” Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego w Kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie........Więcej

09.05.2013r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – PEŁNA KULTURA
- uroczyste obchody w Tomaszowie Lubelskim

9 maja 2013 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną........Więcej
Gorące podziękowania za 1% !!!

Każdemu, kto okazał serce i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie objętym działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim, przekazując w 2012 roku 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, w imieniu osób niepełnosprawnych i ich rodziców serdecznie dziękuje Zarząd Koła......Więcej02.01.2013r.

„Bóg się rodzi …”

„Bóg się rodzi …” ta radosna nowina zgromadziła wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku nasze Stowarzyszenie, przyjaciół, darczyńców, kapłanów oraz władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski na spotkaniu wigilijnym ,,Powitajmy Maleńkiego”. Spotkaliśmy się 13 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka.......Więcej28.12.2012r.

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH

Grudzień to szczególny czas refleksji i podsumowań działania człowieka w wielu obszarach jego życia. Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym stał się w bieżącym roku miesiącem wyjątkowym: 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz uhonorowała Nagrodą im Pawła Włodkowica Panią Krystynę Mrugalską. Wręczenie nagrody miało miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nagroda ta jest wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla osób występujących w obronie podstawowych wartości i praw, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.......Więcej19.12.2012r.

XI Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych

XI Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych 08.12.2012r. po raz pierwszy wzięliśmy udział w XI Mikołajkowym Turnieju Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju organizowanym przez: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu Koło terenowe w Biłgoraju i WTZ w Biłgoraju. (zdjęcie „główne”) W turnieju uczestniczyli podopieczni następujących placówek: WTZ w Biszczy, WTZ w Biłgoraju, WTZ w Janowie Lubelskim, WTZ w Zamościu, DPS w Teodorówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, OR i T w Biłgoraju i uczestnicy naszej placówki. Przybyłych gości przywitał kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju........Więcej19.12.2012r.

Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznegoPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 16.12.2012 roku zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”........Więcej18.12.2012r.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania publicznego p.n.
„Integracyjne Warsztaty kulinarne”
zorganizowanych w ramach umowy partnerskiej w zakresie realizacji projektu
„Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi
i z upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski"

W dniach 10, 11 i 12 grudnia 2012 r. odbyły się Integracyjne Warsztaty Kulinarne. Udział w nich udział 35 osób: 15 podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” i 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego, objęci działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. Warsztaty były prowadzone w czterech grupach 8 i 9 – cio osobowych. W ramach Warsztatów uczestnicy uczyli się przygotowywania tradycyjnych potraw, które spożywa się podczas polskiej wieczerzy wigilijnej, m.in.: uszka z grzybami, barszcz czerwony, pierogi, ciastka, pierniki, kutię.......Więcej17.12.2012r.Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 24.09.2012r do 15.12.2012r. realizowało zadanie publiczne - Warsztaty pn. „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe Regionu Roztoczańskiego” zgodnie z umową nr 4071/5/DZR/1/2012 z dnia 02 lipca 2012 r. z Województwem Lubelski działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie przeprowadzono dla 20 osób niepełnosprawnych objętych działaniem PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz 10 podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej "KROKUS" w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej17.12.2012r.

SOLIDARNY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Dnia 03.XII.2012r. w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się II Edycja „Gali Aktywnych i Solidarnych 2012”, która była podsumowaniem Kampanii Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie w 2012r., mającej na celu zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt ten zrealizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, dofinansowany przez Województwo Lubelskie.......WięcejNowa oferta ZAZ

Z przyjemnością informujemy, że od miesiąca października 2012r. Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Przeorsku poszerzył swoją ofertę.

Naszą dotychczasową działalność wzbogacaliśmy o możliwość zorganizowania przyjęcia weselnego w pięknym budynku Izby Regionalnej w Jarczowie.......Więcej


01.10.2012r.

Informacja o realizacji zadania publicznego
we współpracy z MOPS w Tomaszowie Lub. reprezentującym Miasto Tomaszów Lubelski

W dniach 07, 11, 14, 18, 21, 25 września 2012 roku 20 – sto osobowa grupa niepełnosprawnych wychowanków Stowarzyszenia – mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego wyjeżdżała pod opieką terapeutów na zajęcia do Krytej Pływalni w Centrum Rehabilitacji RKRUS w Horyńcu Zdroju. Środki finansowe na ten cel w ramach projektu partnerskiego p.n. „Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski” przeznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.......Więcej


01.10.2012r.


Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznego „Aktywność moją szansą”


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zakończyło realizację zadania publicznego p.n. „Aktywność moją szansą” zgodnie z umową nr 4071/35/DZR/1/2012. W okresie 06.09 – 25.09.2012 r. 39 -cio osobowa grupa osób niepełnosprawnych objętych działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim wyjeżdżała pod opieką terapeutów, nauczycieli i opiekunów do Krytej Pływalni w Centrum Rehabilitacji RKRUS w Horyńcu Zdroju oraz korzystała z biwaków na Siwej Dolinie. Środki finansowe na ten cel przekazał ze środków Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Aktywność moją szansą” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.......Więcej


21.09.2012r.

„I ja potrafię być aktorem”

20 września 2012r. członkowie Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowanym przez solistów Magdalenę Neć, Beatę Kuśmierz i Michała Spasowicza wraz z 11 osobową grupą towarzyszącą z WTZ w Tomaszowie Lubelskim, wzięło udział w X Festiwalu Twórczości Artystycznej Uczestników Terapii Zajęciowej „ I ja potrafię być aktorem”.......Więcej


24.09.2012r.

Informacja o realizacji zadania publicznego we współpracy z MOPS w Tomaszowie Lub. reprezentującym Miasto Tomaszów Lubelski

Dnia 23 września 2012 r. na polanie grillowej Zajazdu u Antka w Kolonii Łaszczówka odbył się Festyn Integracyjny. Środki finansowe na ten cel przekazał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu partnerskiego p.n. „Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski”. W Festynie wzięli udział niepełnosprawni uczestnicy objęci działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim, ich rodziny oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej KROKUS w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej


24.09.2012r.

Targi ZAZ w Rzeszowie

W dniach 24-25 sierpnia obyły się II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, w których wzięło udział 30 ZAZ-ów z całej Polski. Zakład Aktywności w Przeorsku miał okazję po raz drugi zaprezentować swoje wyroby i usługi. Mogliśmy pochwalić się naszą kuchnią, szczególnie smakowały nasze pierogi i ciasta przygotowane według starych tradycyjnych przepisów.......Więcej


01.09.2012r.

XVII turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie

W dniu 19 sierpnia do 3 września 2012 r. miał miejsce XVII turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z naszego stowarzyszenia wraz z rodzicami i opiekunami. Głównym celem turnusu była poprawa i podtrzymanie sprawności psychofizycznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych naszych wychowanków......Więcej


30.06.2012r

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Dnia 28 czerwca 2012 roku odbyło się w uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim odprawioną przez naszego katechetę - księdza Mieczysława Grabowskiego. We Mszy Św. uczestniczyli wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z rodzicami, rodzeństwem i opiekunami a także uczestnicy Ośrodka Wsparcia i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali pracownicy placówek, angażując przy tym swoich wychowanków do czynnego uczestnictwa w Eucharystii. ......Więcej


30.06.2012r

XII Ogólnopolskie Zawody Sportowe

W dniu 23.06.2012 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się XII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu ,,Promyk” w Tomaszowie Lubelskim przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. .....Więcej


19.06.2012r

„MAGICZNA NUTKA” 2012
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych

Tarnogrodzkie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowało V Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczna Nutka. Tegoroczna edycja pod hasłem „Śpiewać każdy może” odbyła się w dniu 19.06.2012r. w Sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Organizatorzy Przegląd stworzyli z myślą o utalentowanych wokalnie i instrumentalnie osobach niepełnosprawnych oraz pomoc im w zaistnieniu na scenie muzycznej......Więcej


17.06.2012r.

Festyn rodzinny

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizował dnia 17 czerwca 2012r. Festyn Rodzinny. Na imprezę zaproszono członków naszego Koła, uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodka Wsparcia, pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej oraz rodziców, rodzeństwo i rodziny osób niepełnosprawnych objętych działaniem naszego Koła. Festyn odbył się na polu grillowym Zajazdu U Antka w Kolonii Łaszczówka......Więcej


15.06.2012r

XV Festiwal Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”
w Szczebrzeszynie

Już po raz 15 w Szczebrzeszynie odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Chrząszcz”. Imprezę zorganizował Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie i Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach – współorganizator w kategorii – osoby niepełnosprawne. Impreza w ramach Dni Chrząszczowego Grodu odbyła się 15 czerwca 2012r. na scenie Szczebrzeszyńskiego Rynku Miejskiego. Festiwal zorganizowano z myślą o wszystkich utalentowanych wokalistach różnych kategorii: kl. I, II, III szkoły podstawowej i młodsi, kl. IV, V, VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia i studenci oraz osoby niepełnosprawne......Więcej


14.06.2012r

„BUZIAK 2012”

Dnia 14.06.2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim zorganizował już po raz siódmy Ogólnopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „BUZIAK 2012”. Udział w Festiwalu wzięły zespoły wokalne, instrumentalne, taneczne i teatralne reprezentujące placówki kształcenia specjalnego z Krasnegostawu, Lublina, Olbięcina, Bystrzycy, Włodawy, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego – organizatora imprezy. Na Festiwal został zaproszony również Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej


06.06.20112r.

Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych w Muratynie

W dniu 6 czerwca 2012r. odbył się Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie.......Więcej


05.06.2012r.

IV Podkarpacka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
na „Gościnnym Wzgórzu” w Kielnarowej

Dnia 5 czerwca 2012r. w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się IV Podkarpacka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Imprezę zorganizowało Koło Naukowe „Rehabilitant” przy współpracy studentów WSIIZ i WSZIA z Zamościa oraz Samorządów Uczelnianych.....Więcej


24.05.2012r.

Bukiet piosenki i poezji dla Mamy

IV Przegląd Piosenki i Poezji „Bukiet dla mamy” odbył się 24 maja 2012r. Organizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach. Przegląd miał formę prezentacji scenicznych, które można było zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach. Wzięło w nim udział 15 zespołów z Warsztatów Terapii Zajęciowej z wielu miejscowości województwa lubelskiego oraz przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu.....Więcej


18.05.2012r.

XI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
w Majdanie Nepryskim

18 maja 2012 roku odbył się XI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pięcioosobowych w Majdanie Nepryskim. Zawody oficjalnie otworzył patron honorowy turnieju, burmistrz Józefowa Roman Dziura.....Więcej


10.05.2012r.

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Tomaszowie Lubelskim

10 maja 2012r. wzorem lat ubiegłych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.......Więcej


17.01.2012r.

Msza Święta dziękczynna
za posługę pasterską wśród nas Arcybiskupa Wacława Depo

Poprzez dar Eucharystii złożonej 17 stycznia 2012 roku w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, wspólnie: dyrekcja, pracownicy i podopieczni naszego Koła, dziękowaliśmy za posługę pasterską Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wacława Depo wśród nas......Więcej
JESTEŚ Darmowe liczniki GOŚCIEM