Kadra

Psycholodzy

Psychologmgr Agnieszka Brzozowska
Absolwentka psychologii w KUL JP II w Lublinie ze specjalnością psychologia edukacji, twórczości, rodziny i rehabilitacji. Ukończyła studia podyplomowe w UMCS w Lublinie, uzyskując kwalifikacje do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz  studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Lublinie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła liczne szkolenia, warsztaty i kursy w zakresie m.in.: integratywnej systemowej psychoterapii krótkoterminowej, prowadzenia i projektowania zajęć w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, etapów rozwoju w życiu rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, diagnozy funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju, psychomotorycznego wspomagania rozwoju dziecka, monachijskiej funkcjonalnej diagnostyki rozwojowej, Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF (I stopień), alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, metod służących diagnozie funkcjonalnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Psychologmgr Ewelina Warmińska
Psycholog, ukończyła studia w UMCS w Lublinie o specjalności psychologia kliniczna i neuropsychologia. Ponadto, Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, a także oligofrenopedagogika w WSKPiSM. Odbyła liczne szkolenia, warsztaty i kursy w zakresie m.in.: prowadzenia zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, terapii niedyrektywnej dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się, diagnozy funkcjonalnej oraz oceny zachowania i emocji dzieci i młodzieży, Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) (szkolenie I stopnia).
Psychologmgr Kinga Krawiec
Psycholog, pedagog specjalny. W Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym zajmuje się prowadzeniem terapii psychologicznej dla osób z zaburzonym rozwojem psychoruchowym. Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologia rodziny. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim JP II w Lublinie, a także Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne. Aktualnie poszerza swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych w zakresie zintegrowanej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczestniczka licznych szkoleń i warsztatów m.in. diagnozy funkcjonalnej dzieci z zaburzonym rozwojem, treningu umiejętności społecznych dla uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera, warsztatów z języka migowego oraz mediacji rówieśniczych jako sposobów na przezwyciężanie agresji.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin