Kadra

Dyrekcja

Dyrektormgr Stanisława Raczkiewicz
Dyrektor OREW, wiceprzewodnicząca Zarządu Koła, psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany. Posiada uprawnienia do zarządzania placówkami oświatowymi. Laureatka wielu nagród i odznaczeń, w tym m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odznaczenia Polski i Złoty Medal za długoletnią służbę – przyznane przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną; Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego Założyciela Miasta – przyznany przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski; MEDAL „Fideliter et Constanter” „Wiernie i Wytrwale” – przyznany przez Zarząd Główny PSOUU w Warszawie; laureatka „Konkursu LADY D. im. Krystyny Bochenek”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi niepełnosprawności, manifestując ich prawa i godność osobistą. W sposób szczególny koncentruje się na działaniach zmierzających do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, a także włączania ich w aktywne życie w społeczeństwie. Uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń, warsztatów i seminariów w zakresie problematyki osób z niepełnosprawnościami.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin