Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 działalność

OW

Osoby poważnie niepełnosprawne intelektualnie, również ze sprzężonymi kalectwami, które mogą przebywać w grupie i korzystać z terapii zajęciowej pod warunkiem uzyskiwania opieki dostosowanej do ich potrzeb, mogą być uczestnikami Ośrodka Wsparcia (OW). Program oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnych obejmuje: trening umiejętności samoobsługowych, usprawnienie ruchowe, przygotowanie do pracy, uspołecznianie, psychoterapię oraz kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu. Uczestnicy Ośrodka Wsparcia godnie żyją – wychodzą codziennie z domu, spotykają się z przyjaciółmi, spędzają czas w sposób sensowny i miły. Mają szansę, aby być aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnej. Są traktowani jako indywidualność. Rodziny uwalniane od opieki przez część dnia, mogą normalnie żyć. Z OW korzysta aktualnie 15 osób.


strona główna