Spektakl "Bajki Krasickiego"

15 grudnia 2017r. odbył się spektakl teatralny pt.: "Bajki Krasickiego"

Spektakl zrealizowano  w ramach projektu dofinansowanego przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, pn.: Aktywność artystyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy". W spektaklu wystąpili członkowie Integracyjnego Zespołu Artystycznego "Przyjaciele", działającego w PSONI Koło w Tomaszowie Lub. oraz aktorzy Teatru wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Działania w ramach projektu prowadzone są w celu zwiększania aktywności życiowej, wzmacniania poczucia własnej wartości, motywacji osiagnięć osiągnięć i integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną z lokalnym środowiskiem, a także kształtowania w nich kompetencji potrzebnych do optymalnego poziomu funkcjonowania w życiu, w społeczeństwie i w pracy. 

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin