Aktywność artystyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy


1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się realizacja projektu dofinansowanego przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, p.n.: „Aktywność artystyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”.
W ramach projektu zorganizowany zostanie integracyjny spektakl teatralny, w którym wezmą aktywny udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktorzy Teatru wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Spektakl dedykowany jest dla lokalnej społeczności (uczniowie szkół masowych, mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego i okolic.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin