Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 zamówienia publiczne - Archiwum

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

23.09.2016

Tomaszów Lubelski, 23.09.2016r.
II Przetarg nieograniczony na zbycie prawa wlasności nieruchomości położonej w Rogóźnie


Polskie Strowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim ogłasza II Przetarg nieograniczony na zbycie prawa wlasności nieruchomości położonej w Rogóźnie. Treść ogłoszenia

03.06.2016r.

Tomaszów Lubelski, 03.06.2016r.
Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w Rogóźnie. Treść ogłoszenia

05.05.2016r.

Tomaszów Lubelski, 05.05.2016r.
Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim
informuje o wyniku postępowania na
„Adaptację typowego Projektu Budynku Opieki dla Osób Starszych LK-16B na projekt budowlano-wykonawczy
Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
Część pierwsza Zamówienia
Część druga Zamówienia
Część trzecia Zamówienia
Część czwarta Zamówienia

15.04.2016r.

Tomaszów Lubelski, 15.04.2016r.


Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do złożenia oferty na
„Adaptację typowego Projektu Budynku Opieki dla Osób Starszych LK-16B na projekt budowlano-wykonawczy
Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Więcej

11.02.2016r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Więcej

25.01.2016r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Więcej


14.01.2016r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia: 10350 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Więcej

27.01.2015r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia: 9690 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Więcej

14.01.2015r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.01.2015r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
Numer ogłoszenia: 9690 - 2015; data zamieszczenia: 14.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Więcej23.01.2014r.

Znak: 23/PSOUU/2014
Tomaszów Lubelski, dnia 23.01.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W oparciu o art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.01.2014r. (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 14504 – 2014) na:
„Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”Więcej

17.01.2014r.

Informacja o modyfikacji SIWZ


Do pobrania - Informacja o modyfikacji SIWZ - Pobierz


Do pobrania - Zmiana SIWZ zał nr 5 - Pobierz


14.01.2014r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Tomaszowie Lubelskim


Numer ogłoszenia: 14504 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....Więcej17.12.2013r.

Znak sprawy L.dz. 498/PSOUU/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam
o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:
Dostawa samochodu dostawczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
posiadającego siedzibę w Przeorsku 113, 22-600 Tomaszów Lubelski
(Biuletyn Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 260883 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013).........Więcej

13.12.2013r.

Numer ogłoszenia: 517948 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260883 - 2013 data 03.12.2013 r........Więcej

ZALĄCZNIK 1

ZALĄCZNIK 2

12.12.2013r.

Numer ogłoszenia: 269753 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260883 - 2013 data 03.12.2013 r.......Więcej

ZALĄCZNIK 1

ZALĄCZNIK 2

12.12.2013r.

Numer ogłoszenia: 269753 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260883 - 2013 data 03.12.2013 r.......Więcej


11.12.2013r.

Numer ogłoszenia: 269175 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 260883 - 2013 data 03.12.2013 r......Więcej

04.12.2013r.

Tomaszów Lubelski 2013-12-06
L.dz. 481/PSOUU/ 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyborze
najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”
(Biuletyn Zamówień Publicznych numer ogłoszenia 490622 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013).....Więcej

04.12.2013r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa samochodu dostawczego dla Zakładu
Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim
posiadającego siedzibę w Przeorsku 113, 22-600 Tomaszów Lubelski


Numer ogłoszenia: 260883 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy....Więcej

28.11.2013r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Tomaszowie Lubelskim


Numer ogłoszenia: 490622 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy....Więcej


04.02.2013r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego
dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Tomaszowie Lubelskim Numer ogłoszenia: 46088 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16920 - 2013r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. ....Więcej

21.01.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu o art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 11.01.2013r. (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 16920-2013) na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”
Wyniki rozstrzygnięcia przetargu: ....Więcej


11.01.2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Dostawę paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Numer ogłoszenia w BZP: 16920 - 2013; data zamieszczenia w BZP: 11.01.2013....Więcej


30.01.2012r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Numer ogłoszenia: 27714 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy ....Więcej

20.01.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W oparciu o art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 12.01.2012r. (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 10900-2012) na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim” Wyniki rozstrzygnięcia przetargu:....Więcej


12.01.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2010r. Nr 161, poz. 1078 Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484). ....Więcej


15.12.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty samochod dla PSOUU 2011.pdf


06.12.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa samochodu osobowego 9 miejscowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, nr 161, poz. 1078 i nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. nr 5, poz. 13 i nr 28, poz. 143 i nr 87 poz. 484). ....Więcej


01.12.2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTYKLIKNIJ ABY POBRAĆ STR. 1 ZAWIADOMIENIA (PDF)

KLIKNIJ ABY POBRAĆ STR. 2 ZAWIADOMIENIA (PDF)


18.11.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Dostawa samochodu dostawczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim” posiadającego siedzibę w Przeorsku 113, 22-600 Tomaszów Lubelski....Więcej


Programy przydatne do otwarcia dokumentów zapisanych w formacie doc i pdf

Word Viewer

Adobe Acrobat


28.01.2011r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Numer ogłoszenia: 14294 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy ...Więcej


21.01.2011r.

Tomaszów Lubelski, dnia 2011-01-21


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W oparciu o art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 13.01.2011r. (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 5366-2011) na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim” ...Więcej


13.01.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Poniżej dla zainteresowanych dokumentacja przetargowa do pobrania w formacie *.doc/pdf

Ogłoszenie o zamówieniu-Paliwo 2011.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ).pdf

zal. nr 1 do SIWZ - wzór oferty przetargowej.doc

zał. nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.doc

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.doc

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.doc

Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.doc
26.04.2010r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

L.dz. 107 / PSOUU / 2010
W oparciu o art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym na: "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim": WIĘCEJ


07.04.2010r.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


01.04.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak sprawy L.dz. /PSOUU/2010 1)Nazwa (firma) i adres zamawiającego; Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Tomaszów Lubelski; ul. Słowackiego 7B; 22-600 Tomaszów Lubelski; NIP 921-19-50-536 REGON 060188712 tel. (084) 6642271 fax (084) 6658903. e-mail: orew.tomaszowlubelski@psouu.org.pl 2)Określenie trybu zamówienia; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim" Budowa sali gimnastyczno- rehabilitacyjnej OREW w Tomaszowie Lubelskim. Adaptacja poddasza w budynku Szkoły Podstawowej w Przeorsku na mieszkania treningowe. prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778). ...-więcej


Poniżej dla zainteresowanych dokumentacja przetargowa do pobrania w formacie *.doc


...- Materiały do pobrania w formacie *.doc - kliknij aby pobrać
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


02.02.2010r.

Tomaszów Lubelski: Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim Numer ogłoszenia: 29772 - 2010; data zamieszczenia: 02.02.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy ...-więcej


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


22.01.2010r.

W oparciu o art. 92 ust. 1, pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 13.01.2010r. (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 10302-2010 z dnia 13.01.2010r) na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim” ...-więcej

Ogłoszenie o zamówieniu


13.01.2010r.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Poniżej dla zainteresowanych dokumentacja przetargowa do pobrania w formacie *.doc / *.pdf

...- Materiały do pobrania w formacie *.doc - kliknij aby pobrać

...- Materiały do pobrania w formacie *.pdf - kliknij aby pobrać


03.02.2009r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
21.01.2009r.

Zawiadomienie o wyborze oferty
16.01.2009r.

Uwaga !* Treść Załącznika nr 2 do SIWZ "Oświadczenie art. 22 Pzp" została uaktualniona. Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym prosimy o pobranie do wypełnienia zamieszczonej poniżej obowiązującej wersji druku. *


Załącznik nr 2 do SIWZ*
Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC)*

12.01.2009r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu (DOC)

12.01.2009r.

Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC)

12.01.2009r.

Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC)

12.01.2009r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC)


24.11.2008r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

06.11.2008r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę (DOC)


27.10.2008r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (DOC)

23.10.2008r.

Komunikat nr 5 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Komunikat nr 5 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)

22.10.2008r.

Komunikat nr 4 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Komunikat nr 4 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)

Komunikat nr 3 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Komunikat nr 3 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)

21.10.2008r.

Komunikat nr 2 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Komunikat nr 2 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)

Komunikat nr 1 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Komunikat nr 1 Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)


17.10.2008r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOC)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (DOC)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 oraz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 2
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 oraz ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W CZEŚCI ZAMÓWIENIA NR 2 (DOC)

14.10.2008r.
Komunikat nr 1-Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Komunikat nr 1-Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)

Komunikat nr 2 - Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Komunikat nr 2 - Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (DOC)

10.10.2008r.
SIWZ- Znak sprawy: L.dz. 337/PSOUU/2008

SIWZ- Znak sprawy: L.dz. 337/PSOUU/2008 (DOC)
25.08.2008r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

04.08.2008r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Znak sprawy: L.dz. 221/PSOUU/2008

Załącznik nr 1 do siwz - druk oferty (DOC)
Wykaz stawek i narzutów - załacznik nr 2 do siwz (DOC)
Załacznik nr 3 oswiadczenie.doc (DOC)
Załacznik nr 4 wykaz wykonanych robót.doc (DOC)
Załacznik nr 5 wykaz osób i podmiotów ktore_ będą uczestniczyć w wykonaniu zamowienia.doc (DOC)
Załacznik nr 6 do siwz - wykaz narzędzi i urządzeń_.doc (DOC)
Załacznik 7 do siwz umowa modernizacja i przebudowa szkoły PRZEORSK.doc (DOC)
Zmiana w tresci Zal.nr7 do SIWZ ZAZ Przeorsk.doc (DOC)
SIWS Rozbudowa i adaptacja dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej budynku Szkoły Podstawowej w Przeorsku.doc (DOC)

Załączniki 8,9 i 10 Przedmiary robót i kosztorysy ofertowe,Dokumentacja projektowa Specyfikacje techniczne (ZIP)
Dokumentacja elektryczna.zip
Dokumentacja sanitarna.zip
Technologia.zip
Dokumentacja budowlana: (ZIP)
-Architektura.zip
-Inwentaryzacja.zip
-Konstrukcja.zip
-Kosztorysy.zip
-Specyfikacja.zip

31.01.2008r.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy
17.01.2008r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim”

09.01.2008r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (DOC)- POBIERZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (DOC)- POBIERZ

Wzór oferty przetargowej zał nr 1 do SIWZ
Wzór oferty przetargowej zał nr 1 do SIWZ (DOC)- POBIERZ
Oświadczenie art. 22 Pzp - zał nr 2 do SIWZ
Oświadczenie art. 22 Pzp - zał nr 2 do SIWZ (DOC)- POBIERZ

Wzór umowy -zał nr 3 do SIWZ
Wzór umowy -zał nr 3 do SIWZ (DOC)- POBIERZ