Aktualności

Dofinansowanie z Urzędu Gminy Tomaszów Lub.


Zarząd Koła PSONI w Tomaszwowie Lubelskim serdecznie dziękuje Wójtowi i Zarządowi Gminy Tomaszów Lubelski za udzielenie dotacji w kwocie 9800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy Lokalnego Centrum Wspierająco - Aktywizującego. Z kwoty tej pokryto koszty przyłącza do sieci gazowej oraz zakupiono artykuły przeciwpożarowe.

    
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin