Aktualności

Integracyjne Spotkanie Wigilijne

18 grudnia odbyło się Integracyjne Spotkanie Wigilijne. Zainaugurowała je przepiękna opowieść ilustrująca tajemnicę Bożego Narodzenia – spektakl jasełkowy pt. „Książę Pokoju”. Zaprezentował go Integracyjny Artystyczny Zespół "Przyjaciele", któremu towarzyszyli wolontariusze z okolicznych szkół i przedszkoli. Po spektaklu w Tomaszowskim Domu Kultury, odbyła się II część spotkania, podczas której wybrzmiały kolędy, ciepłe słowa, a także serdeczne życzenia podczas chwil łamania się opłatkiem. Tradycyjnie, nie zabrakło spotkania z Mikołajem. Dziękujemy wszystkim gośiom biorącym udział w spotkaniu oraz osobom i instytucjom, które wsparły nas w jego organizacji:
  • Pan Dariusz Krech – Dyrektor Tomaszowskiego Domu Kultury wraz z jego pracownikami,
  • Państwo Antoni i Urszula Wyszyńscy właściciele Hotelu Antoni
  • Pan Wojciech Żukowski, Burmistrza miasta Tomaszów Lubelski
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
  • Pan Stanisław Krawczyk, właściciel firmy Kraw-Pak w Rogóźnie
  • PSS „Społem” w Tomaszowie Lubelskim
  • Pani Anna Kuśmierczak – właściciel restauracji „Karpiówka” w Bełżcu
  • Chłodnia Uren z Łaszczowa
  • rodzice, członkowie, a także pracownicy Stowarzyszenia.


logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin