Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

31.08.2016

„Poprzez turystykę do kontaktu z ludźmi”

Dzięki realizacji zadania publicznego pn.: „Poprzez turystykę do kontaktu z ludźmi” wychowankowie, uczniowie i uczestnicy placówek PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim podróżując po urokliwych zakątkach naszego Roztocza, mają szansę na rozwijanie samodzielności i wzbogacanie doświadczeń związanych z udziałem w nowych sytuacjach społecznych.
Ich aktywny udział w zadaniu przyczynia się również do umacniania więzi rówieśniczych i nawiązywania nowych kontaktów interpersonalnych z osobami z lokalnych środowisk, rozwijania zaradności życiowej oraz utrwalania prozdrowotnych form aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto, kontakt z przyrodą stanowi nieocenione źródło stymulacji polisensorycznej obfitując we wrażenia zmysłowe i zachęcając do eksploracji środowiska, a przez to również stymulując rozwój intelektualno – społeczny uczestników projektu.

Zadanie publiczne dofinansowało Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.


strona główna