Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

15.10.2013r.

„Informacja o zakończeniu realizacji zadań publicznych”20 lat minęło od czasu, gdy w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęliśmy naszą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Fakt ten uczciliśmy uroczystymi obchodami Jubileuszu XX -lecia Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Honorowy Patronat nad Jubileuszem objął Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. W ramach Jubileuszu zrelizowano dwa zadania publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie: 1) W dniach 29.09 – 02.10.2013r. zrealizowaliśmy zadanie pn. „Aktywność moją szansą”. Zadanie obejmowało:
- Warsztaty dla Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” działającego w naszym Kole

- Integracyjny koncert „Muzyka nie ma granic” dnia 2 października 2013r. w Tomaszowskim Domu Kultury w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele”

2) 03.10.2013r. została odprawiona uroczysta Msza Św. dziękczynno – błagalna. Mszę Św. odprawił Pasterz Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Ks. Biskup Marian Rojek. Wzięli w niej udział: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim i gmin z powiatu tomaszowskiego, wychowankowie, pracownicy i członkowie naszego Stowarzyszenia, a także młodzież, nauczyciele i dyrektorzy tomaszowskich szkół i placówek oświatowych, przyjaciele, darczyńcy oraz społeczeństwo miasta i okolic.

3) Zorganizowano kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji pn. „Systemowe rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie i zawodowo”. Zadanie było dofinansowane ze środków Województwa Lubelskiego. Zrealizowano je 03.10.2013r. Program kampanii informacyjnej:
-Multimedialna prezentacja 20-letniej działalności Stowarzyszenia na rzecz tworzenia systemu działań włączających osoby z niepełnosprawnością intelektualną w aktywne życie społeczne,

- Prelekcja Krystyny Mrugalskiej – Honorowego Prezesa PSOUU „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych drogą do integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Prelekcja dr hab. Doroty Kornas – Biela (psycholog, pedagog) „Personalistyczny paradygmat w podejściu do osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

-Panele dyskusyjne z self-adwokatami: „Jak ja będąc osobą niepełnosprawną rozumiem niezależne życie” oraz rodzicami osób niepełnosprawnych: „Jak rozumiem szczęśliwe życie mojego niepełnosprawnego dziecka”

-Prezentacja różnych form aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną: wystawa prac plastycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,

catering przygotowany w ZAZ - konkret ukazujący efekt wspieranej pracy osób niepełnosprawnych.

*wystawa fotograficzna różnych form aktywności osób niepełnosprawnych,

Podczas obchodów Jubileuszu podziękowaliśmy za współpracę na rzecz aktywnego i godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną m.in. Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim, Urzędowi Miasta w Tomaszowie Lubelskim oraz Urzędowi Gminy w Tomaszowie Lubelskim.
Specjalnym wyróżnieniem: „KULĄ DOSKONAŁOŚCI” Zarząd Główny PSOUU w Warszawie uhonorował Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Podczas Jubileuszu otrzymaliśmy wiele dowodów wdzięczności i uznania za wysoką jakość i profesjonalizm prowadzonych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.: od Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, Honorowego Prezesa Zarządu Głównego PSOUU Krystyny Mrugalskiej, Władz Powiatu Tomaszów Lubelski, Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lublin.

Z okazji naszego święta gratulacje i liczne dowody życzliwości otrzymaliśmy również od terenowych Kół PSOUU, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne oraz przyjaciół.

Stanisława Raczkiewicz – Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczego pełniąca również funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim związana ze Stowarzyszeniem od początku jego działalności w Tomaszowie Lubelskim została odznaczona Medalem za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamojskiego Założyciela Miasta.


strona główna