Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

31.08.2016

Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne

Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestniczenie w cyklu wyjazdów do krytej pływalni w Horyńcu Zdroju realizują cele terapeutyczno – rehabilitacyjne zmierzające do zwiększenia ich aktywności życiowej, integracji z lokalnym środowiskiem oraz kształtowania kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania . Dzięki realizacji w/w zadania publicznego, jego uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie samoobsługi, integrują się ze środowiskiem lokalnym, budując przy tym pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, jako zdolnej do aktywnego działania i jednocześnie niwelując istniejące w społeczeństwie negatywne stereotypy. Dodatkowo, udział w prowadzonym projekcie przyczynia się do wzmacniania kondycji fizycznej, edukacji w zakresie prozdrowotnych form spędzania czasu i poprawy jakości życia ich uczestników. Cykl wyjazdów dofinansowano przez Województwo Lubelskie w ramach projektu: „Aktywność moją szansą”.


strona główna