Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

16.09.2015

„Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?”

W dniach 14 – 15 września 2015r. odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim pn. „Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?”.

Zajęcia prowadzi dr Agnieszka Kozak –trener kontaktów interpersonalnych, nauczyciel akademicki KUL, mająca doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi, pracy trenerskiej i doradczej.
Cykl warsztatów ma na celu:
- poprawę komunikacji interpersonalnej wśród pracowników Stowarzyszenia
- poprawę komunikacji interpersonalnej pomiędzy pracownikami Stowarzyszenia a rodzicami i opiekunami prawnymi osób niepełnosprawnych oraz podmiotami odpowiedzialnymi za jakość życia osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym
- poprawę kondycji psychicznej pracowników zapobiegającą wypaleniu zawodowemu.
Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Lubelskiego.


strona główna