Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

18.05.2013r.

XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

17 maja 2013r. tradycyjnie na boisku przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się Integracyjny Turniej Piłki Nożnej. Impreza została zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkołę Podstawową w Majdanie Nepryskim.

Przybyłych gości oraz zespoły powitał kierownik WTZ w Józefowie, Pan Kazimierz Wancisiewicz. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał Doradca Burmistrza Józefowa, Pan Ireneusz Wilczyński. W zawodach wzięło udział 30 zespołów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Gminy Józefów oraz placówek obejmujących swym działaniem osoby niepełnosprawne. W Turnieju wzięli udział uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

W atmosferze sportowej rywalizacji impreza przebiegała bardzo sprawnie. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki, zaś zwycięzcy puchary i nagrody. Piękna pogoda sprzyjała osiągnięciu zamierzonego celu imprezy, tj. popularyzacji aktywnego wypoczynki, pogłębieniu integracji środowisk osób sprawnych i niepełnosprawnych oraz wzajemnemu poznaniu.


strona główna