Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

14.06.2012r

„BUZIAK 2012”

Dnia 14.06.2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim zorganizował już po raz siódmy Ogólnopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „BUZIAK 2012”. Udział w Festiwalu wzięły zespoły wokalne, instrumentalne, taneczne i teatralne reprezentujące placówki kształcenia specjalnego z Krasnegostawu, Lublina, Olbięcina, Bystrzycy, Włodawy, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego – organizatora imprezy. Na Festiwal został zaproszony również Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Prezentacje festiwalowe odbyły się na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury, w obecności zaproszonych na tę uroczystość gości, Panem Burmistrzem Wojciechem Żukowskim i Wicestarostą Janem Filą.

Zaproszone zespoły prezentowały przygotowane na tę okazję ciekawe formy sceniczne: program literacki, muzyczny, teatralny. W wykonaniu przedstawicieli zespołu „Przyjaciele” zebrani na widowni mogli usłyszeć wiersz „To Matka” –recytowany przez Ewę Dzidę i piosenkę „Na dłoni” – zaśpiewaną przez Beatę Kuśmierz.

„BUZIAK 2012” służył integracji, dał możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami Festiwalu, a przede wszystkim zaprezentowania swojego dorobku artystycznego szerokiej publiczności.

Występy artystów oceniało wybrane jury. Przewodnicząca jury na zakończenie wspaniałego święta prezentacji twórczości artystycznej, podsumowała Festiwal, kierując wiele ciepłych i miłych słów do wykonawców oraz osób przygotowujących zespoły. Podkreśliła zaangażowanie, profesjonalizm i ciekawe wykonania programów. Każdy zespół otrzymał kosz słodkości oraz dyplom. Były również pamiątkowe zdjęcia.


strona główna