Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

07.07.2016

"Nic o nas bez nas"

20 czerwca 2016 roku w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa", odbyła się w Hotelu Victoria w Lublinie debata dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich środowiska, poświęcona osobom doświadczającym problemy związane z chorobami przewlekłymi. .

Ważnym punktem spotkania było omówienie kwestii dotyczących usuwania barier uczestnictwa tych osób w życiu społecznym oraz w osiąganiu jakości życia nie gorszej, niż przeciętna jakość życia pozostałych obywateli. Dlatego, by zmieniła się sytuacja życiowa osób z niepełnosprawnościami w wykonanie tego zadania włączyły się one same oraz ich organizacje. Celem spotkania było przygotowanie propozycji zmian, które zapewnią, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać z należnych mu praw i możliwości w takim samym stopniu, jak osoby pełnosprawne.
Udział naszego Stowarzyszenia w projekcie, którego liderem jest Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych polegał na wyborze reprezentantów - doradców programowych, którzy wzięli udział w środowiskowej debacie doradczo - programowej oraz uczestniczyli w przygotowaniu pisemnej opinii związanej z tematyką debaty.
PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim podczas debaty reprezentowali rekomendowani: pani Stanisława Raczkiewicz - Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim oraz self-adwokaci pani Ewa Dzida - uczestniczka WTZ oraz pan Krzysztof Wiśniewski - pracownik ZAZ.
Dzięki uczestnictwu w debacie nasze Stowarzyszenie przyłączyło się do szerokiego ruchu organizacji osób niepełnosprawnych na rzecz skutecznego wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce.


strona główna