Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

 aktualności

15.09.2015

"LODOŁAMACZE 2015"

14 września 2015r. odbyła się Podkarpacko – Lubelska Regionalna Gala Jubileuszowa X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015. Uroczystość miała miejsce w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szczególną uwagę zwrócono na utworzenie systemowego rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną, podkreślając, że przygotowanie tych osób do aktywności społecznej i zawodowej Stowarzyszenie rozpoczyna już od okresu wczesnego dzieciństwa poprzez kolejne etapy ich życia. Kompleksowe, wielodyscyplinarne i ustawiczne wsparcie jest świadczone w ramach działalności utworzonych przez Stowarzyszenie placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Wsparcia, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz Mieszkań Treningowych.


strona główna